Protein kan störa cancerbehandling

4 augusti 2006

Tamoxifen är ett välbeprövat och oftast effektivt läkemedel mot bröstcancer. Men för cirka 15 procent av kvinnorna fungerar inte behandlingen. En grupp forskare i Lund har visat att det troligen beror på att ett visst protein ? Pak 1 ? finns i högre koncentrationer i tumörcellerna hos dessa kvinnor än hos andra. Forskarna föreslår därför att kvinnor med höga halter av Pak 1 på sikt bör erbjudas andra tilläggsmediciner än Tamoxifen.

Källa: Journal of the National Cancer Institute 2006;98(10):
671-680.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida