Protest i Halland mot privatisering

Oro för jobben, försämrad samverkan mellan enheter på sjukhuset och beskyllningar om jäv är några ingredienser i diskussionen om privatiseringen av kem lab och transfusionsmedicin i Halland.

5 februari 2001

Landstinget i Halland har starka planer på att privatisera kem lab och transfusionsmedicinen i länet. Enligt beräkningar skulle verksamheten bli betydligt billigare på det sättet. Det finns också en policy om att ha alternativa driftsformer inom medicinsk service. Men kritiken mot landstingets planer är hård; inte mot privatiseringen som sådan utan mot de konsekvenser den skulle medföra för patienter och personal:

* Att politikerna inte förstår verksamheten; att laboratorierna är en integrerad del av sjukhuset och att möjligheterna till samverkan och samarbete riskeras om man bryter ut dem.
* Att det inte är fråga om någon reell konkurrensutsättning eftersom det bara finns en annan tänkbar aktör, företaget Capios (tidigare Bure) dotterbolag Nova Medical.
* Att det föreligger jäv. Maken till en av de drivande i frågan, landstingsstyrelsens ordförande, har en chefstjänst inom Capio.
* Den besparing som de ansvariga talar om ifrågasätts. Enligt en beräkning är besparingen så liten att den kan åstadkommas på annat sätt inom den nuvarande organisationen.
* Att man inte lyssnar på personalen utan agerar över huvudet på den.

– Vårdförbundet anser att laboratorierna är så integrerade i hela sjukhusets verksamhet att de inte kan brytas loss, säger Vårdförbundets Britt-Inger Tullgren, själv anställd inom de berörda enheterna.

Vårdförbundet är inte emot alternativa driftsformer utan mot avstyckning.

– Vi vet att det finns fler liknande planer. Gör man så här finns det snart inget som kan kallas sjukhus längre.

Företrädare för landstinget i Halland har besökt Eskilstuna för att se hur Nova Medical där sköter sjukhuslaboratoriet. I en kommentar till kritiken sägs att företrädarna blev imponerade av kvaliteten på verksamheten och att sjukhusledningen i Eskilstuna är nöjd. När det gäller anklagelsen för jäv har landstingsstyrelsens ordförande sagt att hennes makes chefsområde inte berörs av den här frågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida