Protest mot besparingar

13 maj 2002

I Gävle-Sandviken har 277 sjuksköterskor och undersköterskor i ett öppet brev protesterat mot bland annat färre vårdplatser. »Vi kan inte bedriva en acceptabel vård med de besparingar som beslutats«, skriver de i brevet riktat till sjukhusledningen och politikerna. Arbetsgrupper har nu tillsatts som ska se över problemen.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida