Protest mot garanterad anställning

10 februari 1997

NORRBOTTEN. Många är upprörda över konsekvenserna av den överenskommelse som landstinget tidigare gjort med Kommunal. Att ett antal undersköterskor fått betald sjuksköterskeutbildning har Vårdförbundet SHSTF inte något emot. Däremot har man protesterat mot att undersköterskorna efter genomgången sjuksköterskeutbildning garanterades tills vidareanställning som sjuksköterska. Det innebär att de nu placeras in på vakanta tjänster och tar jobben från tidigare utbildade sjuksköterskor som vikarierat på tjänsterna. Det här sker dessutom samtidigt som ett stort antal SHSTF-medlemmar är arbetslösa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida