Protest mot nedläggning lönade sig

3 november 2003

När Jönköpings kommun för att spara pengar ville lägga ner det korttidsboende, Smaragden, som drivs i samarbete med landstinget protesterade Vårdförbundet. Till skillnad mot kommunen menade Vårdförbundet att en nedläggning skulle både vara negativ för patienterna och dyrare för kommunen.

– En vårdplats där kostar 1 400 kronor dygnet. Det kan jämföras med de 4 200 kronor det kostar om patienten skulle vårdas på medicinkliniken. Dessutom är det
en mycket bra äldrevård som bedrivs på Smaragden, säger Vårdförbundets ordförande i Jönköping, Joakim Edvinsson.

Jönköpings kommun har nu ändrat sig – det blir ingen nedläggning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida