Protest mot tjänstetillsättning

6 december 1999

VÄRMLAND. När sjukhusledningen i Torsby skulle nyinrätta en tjänst som arbetsledare inom ambulansverksamheten valdes en undersköterska som tidigare inte hade fast tjänst. Vårdförbundet i Värmland har protesterat och begärt förhandling. »Sjukhusledningens beslut strider mot ett tidigare landstingsbeslut om att nyanställda inom ambulansverksamheten enbart ska vara sjuksköterskor«, säger förbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida