Protester gav resultat

10 maj 1999

VÄSTMANLAND. Missnöjet med lönerna har varit stort på bland annat infektionskliniken i Västerås men arbetsgivaren var länge negativ till att göra något åt det. Sedan sjuksköterskorna vägrat att frivilligt göra övertid eller ta extrapass, och inför hotet om att sjuksköterskorna annars skulle flytta, satte sig arbetsgivaren ändå ner i en förhandling med Vårdförbundets lokala avdelning.
   
Den slutade med att cirka 600 sjuksköterskor på medicin-, kirurg-, ortoped- och infektionsklinikerna som arbetat mer än fem år får en lönehöjning med 500 kronor i månaden utöver vad som kommer
i de ordinarie löneförhandlingarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida