Protester mot matkok och disk

6 december 1999

BLEKINGE. Det är uppror på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Orsaken är att ledningsgruppen för att spara pengar beslutat om en ny matordning. Frukosten ska lagas på avdelningen och disken tas om hand. Ett försök har gjorts på två avdelningar. En av avdelningarna hävdar att de nya arbetsuppgifterna får konsekvenser för vården; sjuksköterskor diskar i stället för att gå rond, patienter kan inte skrivas hem och köerna växer. Dessutom finns oro för sämre hygien. »Är det en god livsmedelshygien att springa mellan pottor och matkok«, frågar man. »Vi har inte något emot en övergång från bricklunch till kantinsystem, men det måste finnas personal för mathantering och disk utöver ordinarie vårdpersonal«, säger Carina Söderholm, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida