Prövotid för alkoholberoende

Sjuksköterskan missbrukade alkohol och andra droger. Hon avbröt den planerade tvåårsbehandlingen efter åtta månader, uteblev från möten och var svår att nå. Dessutom dömdes hon för rattfylleri, olovlig körning, narkotikainnehav och stöld.

Efter en händelse på arbetsplatsen 2006 anmäldes sjuksköterskan till Socialstyrelsen, som i sin tur anmälde henne till Ansvarsnämnden och yrkade att hon skulle ges prövotid. Sjuksköterskan skrev till nämnden att hon i dag mår bra och arbetar, utan tabletter och alkohol, men att hon längtar efter att arbeta som sjuksköterska igen.

 
Nämnden skriver att sjuksköterskan dömdes för grovt rattfylleri 2005 och för stöld av narkotiska medel och olovlig körning hösten 2007. Den anser det styrkt att hon har ett alkoholberoende och skriver att det är oklart hur hon hanterar det sedan hon avbrutit sin behandling. Hon får därför tre års prövotid (HSAN 2008/0955:A2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida