Provrörsbefruktning är lönsamt

Att dra in på behandling med provrörsbefruktning är en dålig affär, visar barnmorskan Maria Granberg i en kommande avhandling.

I Sverige föds cirka 2 000 barn efter provrörsbefruktning varje år. Många frågar sig om provrörsbefruktning (ivf) verkligen är en behandling som ska täckas av den allmänna sjukvårdsförsäkringen.

Flera landsting har för att spara pengar redan minskat tillgången på ivf som behandlingsmetod för ofrivillig barnlöshet, till exempel genom att minska antalet försök varje par får göra eller låter dem betala en större del själva.

Inte dyrare än alternativen

Men nu visar barnmorskan Maria Granberg i en kommande avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, institutionen för kvinnor och barns hälsa, att provrörsbehandling är en lönsam affär.

? Ivf är dyrare per behandlingstillfälle vid hormonella rubbningar och vid stopp i äggledarna jämfört med andra behandlingsalternativ mot ofrivillig barnlöshet ? hormonsprutor respektive operation av äggledarna. Men lägger man ihop kostnaderna för respektive metod och delar med antalet barn som föds så är kostnaden för ivf densamma som för de andra metoderna eller lägre, säger Maria Granberg.

De andra metoderna att behandla ofrivillig barnlöshet har dock aldrig varit ifrågasatta.

Kostnads-nytto-analys

Maria Granberg har också intervjuat par om hur de värderar behandlingen och utifrån deras svar gjort en kostnads-nytto-analys.

? Räknar man om den nytta paren upplever med behandlingen till kronor och ören så är den större än sjukvårdens kostnader för behandlingen, säger Maria Granberg.

16 miljoner kronor

Kostnaderna för de 8 300 behandlingar som påbörjades år 2001 motsvarade 0,14 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten. Att åstadkomma ett provrörsbarn kostar cirka 200 000 kronor. Hälften av den summan är kostnader för graviditet och förlossning. En genomsnittlig svensk bidrar under sin livstid med 16 miljoner kronor till landets BNP

? Man kan inte tjäna in särskilt mycket pengar genom att minska användningen av ivf i den offentliga vården. Söker föräldrarna sig till privat vård i stället så sparas själva behandlingskostnaden på cirka 100 000 kronor in, och det är inte mycket pengar. Och avstår de går ju samhället miste om de här barnen.

I Sverige är 2,5 procent av de barn som föds varje år tillkomna efter ivf- behandling (in-vitro-fertilisering).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida