Psyket avgörande vid brännskada

3 mars 2006

En brännskadas storlek eller djup betyder mindre för läkningen än den drabbades personlighet och hantering av svåra situationer, visar pågående forskning på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Kan vi identifiera de patienter som behöver mer stöd skulle vi kunna hjälpa dem med återanpassningen och motverka att de utvecklar depression eller posttraumatisk stress, säger överläkare Morten Kildal som leder projektet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida