Psykiatri

Psykiatri

Läkande dialogiska samtal— i terapi och psykiatrisk vård. Kauko Haarankangas. Studentlitteratur 2011, www.studentlitteratur.se,  ?ISBN 978-91-44-07537-2??

3 april 2012

För att kunna hjälpa någon behöver man förstå den andres situation. Därför är det viktigt att få till en bra dialog mellan hjälparen och den som behöver hjälp. Kauko Haarakangas, chefspsykolog vid Keropudas sjukhus i Finland, har lång erfarenhet från både sluten och öppen psykiatrisk vård. Han beskriver vad som krävs för att kunna få läkande effekt av samtal. Han påpekar vikten av att tidigt komma i kontakt med närstående för att skapa bra dialoger, som enligt författaren är lika viktiga och läkande som traditionell medicinering.

I ett dialogiskt samtal bör deltagarna känna ömsesidig trygghet. Parterna ska ha både lust att lyssna och att prata. Och man svarar på det man fått höra. Även den ordlösa känslan kommer fram i det dialogiska samtalet. Alla kan ha nytta av denna bok, för att få öppna och jämbördiga samtal. P S-K

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida