Psykiatrisk klinik bröt mot bestämmelser

På en del håll har arbetsgivare delegerat läkemedelshanteringen till tillförordnade försteskötare, trots att det bryter mot Socialstyrelsens bestämmelser.

Ett exempel är Skönviks psykiatriska klinik i Säter.
Vårdförbundets företrädare Jan Eriksson reagerade skriftligt mot att ledningen delegerade medicinhantering till »t f 1:e skötare« och pekade på Socialstyrelsens bestämmelser.

Han fick ett snabbt svar. Chefsöverläkaren Göran Källberg skrev att delegeringen skedde till skötare som han ansåg hade reell kompetens samt att »denna lösning är den mest säkra för patienten«.

Jan Eriksson nöjde sig inte med svaret utan vände sig till Socialstyrelsens regionala enhet i Örebro. I sin skrivelse begärde han en inspektion av läkemedelshanteringen i Säter, bland annat utifrån att arbetsgivaren förlängt två tillfälliga förordnanden av försteskötare.

Omarbetad föreskrift
Socialstyrelsen säger i sitt svar att bara den som är anställd som försteskötare/överskötare och har särskild utbildning i läkemedelshantering får hantera läkemedel »och inte att en anställd tillfälligt blir förordnad«.

Socialstyrelsen skriver dessutom att den aktuella föreskriften har omarbetats och utkommit i en ny version (sosfs 2001:17) »där det tydligt anges att endast de försteskötare och överskötare inom sluten psykiatrisk vård som i dag hanterar läkemedel i framtiden kan göra det«.

Det här innebär att några nya skötare i framtiden aldrig kommer att få hantera läkemedel. Bara sjuksköterskor har den behörigheten.

– Det säger vi till de landsting som hör av sig och som funderar på utbildningar av försteskötare. Visst kan de genomföra utbildningen, men någon behörighet till läkemedelshantering får de inte, säger Gun Johansson, byrådirektör på Socialstyrelsen i Örebro.

Jan Eriksson är nöjd.

– Det här är en viktig fråga för att vi ska kunna höja kompetensen inom psykiatrin, säger han.

Men verksamhetschefen Lars Edin är inte lika positiv. Han anser att Socialstyrelsens beslut är mycket negativt för verksamheten.

Pengar till utbildning
– Vi har en hopplös situation. Med den konkurrens som finns i dag, både gentemot den öppna psykiatriska vården och övrig vård, är det nästan omöjligt för oss att rekrytera sjuksköterskor, säger han.

– Men vi är naturligtvis bundna av bestämmelserna. Jag har därför begärt pengar hos landstinget för att de skötare som vill ska kunna få gå sjuksköterskeutbildning med studiebidrag. Det är absolut nödvändigt, annars ser jag risken att vi får lägga ner verksamheten här, säger Lars Edin.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida