Psykiatrisk vård

Maria Nyström

Ett liv på egna villkor. Vård och omsorg

vid psykiska funktionshinder. 304 sidor

Natur och Kultur 2003. Cirkapris 329

kronor + porto vid beställning via nätet

ISBN 91-27-09455-3

Hur psykiskt funktionshindrade kan stödjas till ett meningsfullt liv på egna villkor, är den övergripande frågan i Maria Nyströms studie. I de första två kapitlen får läsaren en tydlig och samlad bild av dels de synsätt som har rått inom psykiatrin historiskt och som ligger bakom de organisatoriska lösningar vi har i vården av psykiskt funktionshindrade i dag, dels av de förståelsemodeller som formar behandling, omsorg och omvårdnad. Därefter följer den intervjustudie som är bokens kärna. Patienter, vårdtagare och boende inom olika vård- och omsorgsformer i en kommun berättar om sin vardag. Författaren beskriver utförligt hur hon för att förstå den djupare innebörden i personernas berättelser har använt hermeneutisk metod i tolkningarna.

Boken kan läsas både av den som bättre vill förstå den funktionshindrades villkor och av den som vill lära sig mer om hermeneutiken som tolkningsmodell.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida