Psykisk sjukdom vanligare i storstäder

10 maj 2004

Människor som bor i tättbefolkade områden är mer drabbade av depression och psykos än de som bor i landets minst befolkade områden. Det visar en nyligen publicerad studie av Kristina Sundquist, distriktsläkare och forskare vid Centrum för allmänmedicin på Karolinska institutet i Stockholm. Faktorer som kan ha betydelse för den ökade sjukligheten kan vara stressiga levnadsomständigheter, sämre sociala nätverk, utsatthet och segregation.

Forskarens slutsats är att psykiatrin i storstadsregionerna bör få mer resurser.

Artikeln Urbanisation and incidence of psychosis and depression; A follow-up study of 4.4 million women and men in Sweden är publicerad i The British Journal of Psychiatry 2004; 184:293-298.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida