Psykisk sjukdom

Psykisk sjukdom

Minipsykiatri?Jörgen Herlofson? Natur & Kultur 2014 www.nok.se??

Att i sin yrkesroll möta och försöka hjälpa människor med någon form av psykiatrisk problematik ställer förstås särskilda krav. Och det är inte alltid särskild psykologisk eller psykiatrisk kompetens finns på arbetsplatsen.

?Då kan den här boken vara ett stöd. Den ger lättfattliga beskrivningar av de vanligaste psykiatriska diagnoserna och hur de kan behandlas, men framför allt vad man bör tänka på i mötet med klienten. Till exempel att en person med autismspektrumstörning kan känna sig påtagligt stressad av att vänta på en kallelse per post, i stället för att direkt få ett datum att hålla sig till.?

Jörgen Herlofson är specialistläkare i psykiatri och legitimerad psykoterapeut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida