Psykiska handikapp

8 december 1997

Författare Karl Grunewald (red)
Titel Psykiska handikapp – möjligheter och rättigheter
263 sidor
Förlag Liber 1997.
Cirkapris 311 kronor
ISBN 91-4704-846-8

Att göra livet möjligt att leva för psykiskt funktionshindrade, trots psykiska hinder och problem, är vad den här boken handlar om. De reformer när det gäller hur vi i samhället ska förhålla oss till de med psykiska sjukdomar/funktionshinder och att kommunerna nu fått ta över ansvaret för dem är den historiskt sett största reformen inom psykiatrin, hävdar bokens redaktör Karl Grunewald. Men det gäller att fylla lagparagraferna med innehåll. Där är boken en hjälp – den innehåller en rad exempel på vad kommun och medmänniskor kan göra, från olika organisatoriska lösningar till terapeutiska insatser.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida