Psykologi

Psykologi

Krishantering i praktiken?Karin Hugelius ?& Jan Tapani?Studentlitteratur 2017?www.studentlitteratur.se

6 december 2017

Det kan vara svårt att fastställa vad en kris egentligen är eftersom det är ett ord som används i många olika sammanhang. Den här boken utgår från den typen av kris som drabbar många människor och ofta sker utan förvarning — en svår olycka, en skolskjutning eller en natur­katastrof.

?Oavsett hur krisen uppstått behöver det finnas en effektiv organisation som kan leda arbetet och förmedla stöd till de drabbade.?

Författarna har med hjälp av forskning och sin egen erfarenhet av krishantering i ambulans- och anestesivård samt inom räddningstjänsten skrivit den här boken för att ge kunskap, stöd och konkreta verktyg. Den riktar sig till alla som ingår, eller ska ingå, i någon form av krisorganisation, eller som på annat sätt möter människor som varit med om svåra upplevelser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida