Psykologi

Psykologi

Makt och psykoterapi?INGA DENNHAGNatur & Kultur 2017www.nok.se

Författaren använder ordet terapeut om alla som har professionella samtal: legitimerade psykotera­peuter, socionomer, skötare och sjuksköterskor. Alla vet vilket överläge yrkesrollen ger dem, alla känner också till lagar, riktlinjer och mänskliga rättigheter. Trots det bedöms och behandlas klienter utifrån kön, sexuell läggning, etnicitet, ålder och funktionsnedsättning. ?

Maktanalys ökar medveten­heten och gör det möjligt med ett strukturellt perspektiv, även när det handlar om relationen mellan terapeut och patient/klient. Makt kan se olika ut: formell makt, tvångsmakt, informationsmakt — men också egenmakt där patienten ses som den verkliga experten i sitt eget liv. ?

Kapitlen avslutas med reflektionsfrågor. Fundera vad mångfald betyder för dig, över om du är en normbärare eller över vilka personer som har hög status och därmed makt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida