Psykologi

Att få dödsinsikt

11 augusti 1997

Författare Marianne Davidsen-Nielsen
Titel Bland lejon – att leva med livshotande sjukdom.
360 sidor
Förlag Norstedts 1997.            
Cirkapris 322 kronor
ISBN 91-1-965032-9

”Det är livgivande att kunna omvandla dödsångest till dödsinsikt”, säger den danska psykologen Marianne Davidsen-Nielsen. Hon har i många år arbetat terapeutiskt med människor som är döende i cancer eller aids. I sin bok beskriver hon hur svår situationen blir inom familjen med en döende medlem om man inte vågar prata med varandra på ett öppet sätt om vad som ska ske.

Hon menar att lidandet kan minska när, som hon säger, ”ångesten avgiftas” och känslor av förtvivlan och vrede kan släppas ut. Hemlighetsmakeri i den situationen gör att ångesten i stället förstärks. Men svårigheterna finns inte bara i familjekretsen. Många som arbetar i sjukvården har också svårt att förhålla sig till döende och död. Det leder inte så sällan till att patienter lämnas åt sig själva i svåra situationer.

Som exempel nämner hon den svårt sjuka unga kvinna som låg på sjukhus i samma rum som en äldre kvinna som plötsligt och oväntat dog. Den döda fördes snabbt bort och den unga kvinnans behov av att tala med sjuksköterskorna om det som hänt, väl medveten om att hon själv snart skulle dö av sin sjukdom, avfärdades utan ord. Den unga kvinnan blev både ledsen och otrygg när hon upptäckte hur rädd sjukvårdspersonalen var för hennes situation. Själv hade hon blivit lättad av att se hur fridfullt dödsfallet inträffade.

Marianne Davidsen-Nielsen menar att händelsen inte är ovanlig. Vårdpersonal som känner osäkerhet inför sorgens känslor ger hellre patienten en lugnande tablett än försöker skapa en nära kontakt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida