Psykologi

4 september 2000

Författare Rush W Dozier
Titel Rädsla
319 sidor
Förlag Wahlström och Widstrand 2000
Cirkapris 305 kronor
ISBN 91-4617-486-9

Varför är vi rädda? Det ämnet vänder och vrider författaren på. Hans utgångspunkt är att rädsla är den mest centrala av mänskliga känslor. Viktig som försvarsmekanism, samtidigt som överdriven rädsla kan förorsaka stort lidande. Ett viktigt steg i människans utveckling var just att övervinna sin rädsla för elden och i stället ta den i bruk för egna syften. I boken redogörs också för hur rädsla rent fysiskt uppkommer och för de tre system i den mänskliga hjärnan som utlöser rädsla: det primitiva alarmsystemet, det rationella alarmsystemet och medvetandet självt?

 

Telefonnummer till förlagen
Bonniers 08-696 86 20
Norstedts 08-789 31 10
Piratförlaget 08-10 73 53
Wahlström och Widstrand 08-696 84 80

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida