Psykosociala faktorer bakom tarmbesvär?

Psykosociala faktorer kan spela en roll för uppkomsten av funktionella tarmbesvär. Det är slutsatsen i en amerikansk studie.

Ett frågeformulär skickades ut till ett slumpmässigt urval av 904 personer av vilka 598 svarade. Den slutliga studiegruppen bestod av 103 personer med funktionella tarmbesvär och kontrollgruppen av 119 friska.

Alla fick besvara frågeformulär och merparten kom också till en läkarundersökning.

Analysen visade att sannolikheten för att ha funktionella tarmbesvär var större bland dem som uppgav högre förekomst av psykologiska besvär liksom bland dem som rapporterade flest negativa livshändelser.

När hänsyn togs till ålder och kön fanns ett oberoende samband mellan somatisering, känslor av otillräcklighet och underlägsenhet, stress på grund av livshändelser och funktionella tarmbesvär.

Forskarna påpekar att det återstår att kartlägga den exakta mekanismen bakom sambanden.

Källa: Locke G R, Weaver AL, Melton L J med flera. American Journal of Gastroenterology 2004; 99:350-357.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida