Psykoterapi

Lotta LanderholmHjälp mig den som kan - en bok om konsten att ge och ta emot hjälp. 319 sidorNatur och Kultur 2005 www.nok.seisbn 91-27-11015-x

3 mars 2006

Jag märker att jag vill undvika att tala om tvivel när det gäller honom.

– Om du skulle det? hur skulle det då låta, tror du?

– De är nog om att jag inte vill bli beroende?

Så kan det låta i terapirummet. Vad det egentligen är som händer i en psykoterapi och vad som avgör om en människa blir hjälpt eller inte, är inte lätt att beskriva. Det finns åtskilliga teorier om hur människan fungerar psykologiskt, vad som händer i relationer, kommunikation människor emellan och psykoterapeutiska metoder. Men hur det verkligen går till när två människor möts, där den ene behöver hjälp och den andre ska hjälpa, är svårt att läsa sig till. I den här boken får läsaren följa författaren, psykoterapeut sedan många år, i några av hennes terapier; hennes tankegångar, hur hon reflekterar, hur hon känner sig och vad hon väljer att säga eller göra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida