Rabatt på kurser

5 juni 2000

ÖSTERGÖTLAND. Vårdförbundets lokala avdelning i Östergötland har tecknat ett avtal med studieförbundet TBV. Avtalet innebär att varje medlem får 25 procents rabatt (dock högst 300 kronor) när de deltar i fristående kurser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida