Råd till fackliga företrädare vid missbruksproblem

5 mars 2001

* Ta reda på om arbetsgivaren har någon policy kring drogrelaterade frågor. Ha också ett möte på arbetsplatsen där ni tar upp vad som bör göras om en kollega har missbruksproblem.

* Ta reda på etiska och andra regler kring avdelningens medicinhantering. Om det inte finns fungerande rutiner – ta upp detta med närmaste chef.

* Om du märker att en kollega inte mår bra: ta ett samtal med henne. Råd henne att begära ett samtal hos närmaste chef. Erbjud dig att vara ett stöd under ett sådant samtal. Tveka inte att ta hjälp från andra fackliga företrädare.

* Om tabletter har försvunnit och arbetsgivaren har polisanmält och kanske stängt av en medlem från arbetsplatsen, måste du noggrant dokumentera vad som händer.

* Stöld ur medicinskåp eller att ta medicin från patienterna kan vara saklig grund för uppsägning. Men innan det sker måste det finnas en fällande dom. Om arbetsgivaren beslutar om avstängning: ta kontakt med någon ledamot i avdelningsstyrelsen. Stöld eller andra brott kan leda till avsked med omedelbar verkan.

* Glöm inte att arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen är skyldig att erbjuda hjälp och stöd till en anställd med missbruksproblem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida