Rädda barnen: Landstingen måste ta över

Tsunamin har lett till att förståelsen har ökat för att barn i sorg behöver stöd, men nu är det dags att landstingen tar över arbetet, säger Lotta Polfeldt på Rädda barnen.

Sedan 1993 har Rädda barnen drivit projektet Barn i sorg med samtalsgrupper för barn och utbildning av samtalsledare. Det skulle ha lagts ner vid årsskiftet förra året.

– Vi tyckte att det var dags att landstingen tog över den uppgiften. Så inträffade tsunamin. Då var det förstås nödvändigt att vi fortsatte. Men nu är det landstingens tur. Vi vet att många landsting är hårt ekonomiskt trängda och har det svårt men det är inte försvarbart att man lämnar de här barnen utan stöd, säger Lotta Polfeldt på Rädda barnens Centrum för barn och ungdomar i kris.

Varje år mister över 3 000 svenska barn en mor eller far. Till det kommer de som förlorar syskon. Förr kunde barnen få hjälp inom bup, barn- och ungdomspsykiatrin, men där är utrymmet för att arbeta förebyggande i dag minimalt, och sorg är ingen barnpsykiatrisk diagnos.

– Varje barn som drabbas av sorg behöver bli erbjuden stöd. Att tvingas klara svåra livserfarenheter utan vuxenstöd placerar barn i riskgruppen för psykisk sjukdom. Det känns cyniskt att de som ansvarar för barns psykiska hälsa inte tar sitt ansvar. Detta är en hälsofråga, säger Lotta Polfeldt.

Hon hävdar att det ofta felaktigt förutsätts att det finns ett fungerande nätverk runt barnen. Men familjen runt ett barn i sorg är själv i sorg och fungerar inte som vanligt. Dessutom kan stödet i nätverket redan före dödsfallet ha varit vacklande, om det finns till exempel psykisk sjukdom, missbruk eller andra svårigheter i familjen.

– Barn har särskilda behov och deras sorg skiljer sig från vuxnas. Men fortfarande saknas tillräckliga kunskaper hos dem som möter barn i sorg. Tsunamin har gett en medvetenhet om att barn i sorg behöver stöd. Vi måste bygga vidare på den, säger Lotta Polfeldt.

Rädda barnen står just i begrepp att kartlägga vilket stöd som erbjuds runt om i landet till barn som har förlorat en nära anhörig. Arbetet ska utföras av »barn i sorg-ambassadörer« som sedan också ska påverka de ansvariga i kommuner och landsting att ge barnen det stöd de behöver. Utbildningar i att leda grupper för barn som mist en nära anhörig kommer också att ordnas. De ska i första hand rikta sig till landstingspersonal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida