Räddningspersonal leder motionsliga

1 augusti 2012

Av ambulanspersonalen tränade bara 12 procent på arbetstid, medan 82 procent av räddningstjänstens personal gjorde det. Både bmi och hypertoni skilde sig också åt mellan de två grupperna; bland männen inom ambulansen hade 29 procent förhöjt bmi mot 11 procent av männen inom räddningstjänsten. ?Studien är publicerad i Vård i Norden 2012;1:16-21.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida