”Räkna med att regeringen lyssnar!”

-Vi ska göra vårt bästa för att realisera de förslag som kommer i dag, lovade folkhälsominister Morgan Johansson vid dagens hearing om goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.

Folkhälsoinstitutets generaldirektör Gunnar Ågren konstaterade på hearingen i regeringskansliet Rosenbad att vi måste röra oss mer i vardagen och äta mindre och bättre. Någon annan väg ges inte för att lösa fetmaproblemet. 

– BMI-värdena ökar både i Sverige och internationellt, så konstant att det nästan blir enformigt. Lyckas vi inte med vårt uppdrag kommer konsekvenserna att bli förödande.

Bisarra inslag

Gunnar Ågren pekade också på sjukvårdens roll i folkhälsoarbetet.

– Där har vi en enorm potential. De råd som sjuksköterskor, läkare och sjukgymnaster ger har en unikt stor genomslagskraft. När man i framtiden ser tillbaka på vår tid kommer ett av de mer bisarra inslagen i hälso- och sjukvården att vara alla miljarder kronor vi har lagt ner på läkemedel mot sjukdomar som hade varit bättre att komma åt med kost- och motionsråd.

Skola och arbetsliv måste engageras i arbetet, menade han, men effekterna av bättre kost och mer rörelse är ännu större för äldre – på allt från depression till fallolyckor.

Ministermöte i maj

Enligt jordbruksminister Ann-Christin Nykvist är starka ekonomiska intressen och det bekväma liv vi har inrättat åt oss de största utmaningarna att hantera för att lyckas med uppdraget få svenskarna att äta bättre och röra sig mer.

– Sverige driver i EU att fett inte ska premieras så som det görs i dag. Vi kämpar också mot försöken att hålla grönsakspriserna höga och mot bidragen till tobaksodling och subventionerna till alkoholtillverkning. Jag tycker att vi har framgång, men det tar tid. 

Folkhälsominister Morgan Johansson konstaterade att folhälsofrågor har lyfts fram i EU, inte minst fetmaepidemin som kommer att diskuteras på ett hälsoministermöte i maj.

Stor uppslutning

– Men det är starka ekonomiska intressen som möter oss i EU, inte minst i alkoholsammanhang. Å andra sidan finns det pengar att tjäna genom att satsa på goda och nyttiga produkter och livsmedelsindustrin är vad jag förstår väldigt positiv. Jag tror att EU kommer att bli ett stöd i arbetet.

Hearingen arrangeras av socialdepartementet och jordbruksdepartementet och är ett led i regeringens arbete med att ta fram en handlingsplan för goda matvanor och fysisk aktivitet.

Många deltagare

Uppslutningen var stor, med deltagare från kommuner, landsting, frivilligorganisationer och inblandade branscher. I morgon presenterar Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket en rapport med resultaten från dagens hearing.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida