Rapport före utträde

6 december 1999

Som Vårdförbundet tidigare rapporterat vill förbundsstyrelsen att Vårdförbundet ska lämna ISKA (Internationalen för stats- och kommunalanställda). Förbundsstyrelsen har nu fått fullmakt av kongressen att fatta beslutet om utträde när det är lämpligt. Men innan styrelsen går till beslut måste den rådgöra med förbundsrådet, och till nästa kongress rapportera hur den arbetar med internationell facklig solidaritet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida