Rapport om biverkningar även från patienterna?

7 mars 2005

I framtiden kan det bli möjligt för patienter att själva rapportera läkemedelsbiverkningar direkt till Läkemedelsverket.

På regeringens uppdrag gör verket en översyn av biverkningssystemet. I uppdraget ingår att titta på möjligheten av att låta fler än nuvarande grupper rapportera biverkningar.

– Vi kan inte utesluta att patienterna själva kan komma att utgöra en av dessa grupper, säger chefen för biverkningsenheten, Gunilla Sjölin-Forsberg.

Senast i december i år ska Läkemedelsverkets översyn vara klar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida