Rapport om kvinnors hälsa

12 januari 2004

Smärta och psykosocialt välbefinnande bland kvinnor – en jämförelse mellan kvinnor med och utan invandrarbakgrund, heter en ny rapport från Stockholms läns landsting, Samhällsmedicin. Enligt den har invandrarkvinnor sämre socioekonomisk situation, fler depressionssymtom och ett mer komplext smärtpanorama än kvinnor utan invandrarbakgrund. Rapporten som har nummer 2003:8 beställs från Samhällsmedicin, Enheten för psykisk hälsa, Box 17533, 118 91 Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida