Rasfrågan

9 april 2001

Författare Niels Lynöe
Titel Rasförbättring genom sterilisering. Ett försök att värdera dåtidens handlingar
136 sidor
Förlag Gothia/Svenska Läkaresällskapet 2000.
Cirkapris 238 kronor
ISSN 0284-5342

Under fyrtio år, 1935–1975, steriliserades mer än 60 000 personer i Sverige. Under de tidiga åren var det vanligaste skälet »arvshygieniskt« eller av så kallad eugenisk karaktär. Hur tänkte dåtidens läkare och vilka var argumenten för dessa steriliseringar? Författaren har gått igenom Svenska läkaresällskapets handlingar under åren 1920 till 1974 för att försöka hitta svaret. Han har funnit tre typer av åsikter, i korthet att utvecklingsstörda personer inte borde ha barn, att man inte borde tillåta ärftliga sjukdomar att föras vidare till nästa generation samt rent rasistiska åsikter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida