Rätt arbeta kvar till 67 års ålder

Från och med den 1 januari i år är det enligt lag inte längre tillåtet att avtala om skyldighet att gå i pension före 67 års ålder.

23 januari 2003

Det gäller både kollektivavtal och enskilda anställningsavtal. Den enskilda arbetstagaren bestämmer själv om han eller hon vill arbeta kvar till utgången av den månad som man fyller 67 år.

Det är dock fortfarande möjligt att komma överens om att gå i pension innan man fyller 67 år. Allt det här finns i lagen om anställningsskydd, paragraf 32 a. Den som vill veta mer kan läsa regeringens proposition nr 2000/01:78.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida