Rätt att prata med medier även för anställda i kommunala bolag

Den som arbetar i kommunala bolag ska få samma meddelarfrihet som offentliganställda har i dag. Det föreslår regeringen och lagrådet tillstyrker.

Förslaget innebär att man får lämna vidare uppgifter till massmedierna och att den som gör det inte får utsättas för några repressalier från arbetsgivaren. Dessutom blir det förbjudet för arbetsgivaren att försöka ta reda på vem som har lämnat ut en uppgift.

Enligt förslaget ska den nya lagen gälla från och med den 1 juli i år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida