Rätt ha larm i stället för personal överklagas

Nu vill länsstyrelsen ha besked. Kan verkligen ett larm göra så att personalen på äldreboenden för dementa kan minskas nattetid?

En tidigare dom i kammarrätten ger Carema äldreomsorg rätt att nattetid inte bemanna varje våningsplan på äldreboendet Opalgården i Huddinge med personal. Länsstyrelsen begär nu att domen prövas av regeringsrätten för att få veta vilka krav som kan ställas på vårdgivarna.

– Det är en principiellt viktig fråga. Socialtjänstlagen är en ramlag som ger utrymme för olika bedömningar och vi tycker att vår bedömning är rimlig och står fast, säger Sofia Urby, äldreskyddsombud på länsstyrelsen i Stockholm.

Hon förklarar att länsstyrelsen gör en sammantagen bedömning utifrån de boendes behov av en trygg och säker vård. I detta fall handlar det bland annat om att de boende har allvarliga demenssjukdomar och därför själva inte kan kalla på hjälp, och att lokalerna är utformade så att det är svårt för personalen att ha överblick över och kontakt med de boende.

Länsstyrelsen i Stockholm beordrade därför 2004 Carema äldreomsorg att ha personal på varje våningsplan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida