Rätt rätt för allergiker

Från dietisternas kök på Falu lasarett kommer ljuvliga dofter. Där hålls matskola för föräldrar till allergiska barn. Här får de lära sig att baka och laga sådan mat som deras barn inte blir sjuka av.

14 maj 2001

– Jag startade den här matskolan därför att maten väcker sådan ångest hos föräldrarna och för att det är så svårt att få bra råd på barnavårdscentralerna, berättar allergikonsulenten Berith Andersson.

Matskolan driver hon tillsammans med dietisten Ulla Cederholm. Hit får föräldrar komma vars barns allergi är av det svårare slaget.

Berith Andersson, från början barnsjuksköterska, har 23 kolleger runt om i landet. Alla är sjuksköterskor utom en, men hon är å andra sidan ordförande i Astma- och allergiförbundet. Antalet förleder en att tro att det finns en allergikonsulent i varje landsting, men så är inte alls fallet. I vissa finns det flera, i andra ingen.

– Astma- och allergiföreningen i länet har arbetat hårt för att få en allergikonsulent. Också läkarna på allergimottagningen insåg att det vore bra med en länk mellan sjukvården och samhället runt omkring. Det bidrog till att landstinget anställde mig, förklarar Berith Andersson.

Berith Andersson tycker också att de som arbetar i sjukvården måste bli mer lyhörda för vad de drabbade upplever. För sjukvårdspersonalen är allergi något dramatiskt; någon kommer in till akuten i ambulans sedan de fått en anafylaktisk chock, andnöd och blodtrycksfall, i värsta fall är livet i fara.

– Frågar vi patienterna är det den eviga klådan, de blödande rivmärkena, kinket 23 timmar om dygnet som tär mest. Och det är ju dem vi ska lyssna på. Det är de som sitter mitt i det.

Krävs mer än bara prat
Som stöd till de allergiska barnen och inte minst deras föräldrar finns det astmaskolor på många håll runt om i landet. Däremot har varken Berith Andersson eller Ulla Cederholm hört talas om någon annan matskola i sjukvårdens regi.

– Det fordras något mer än att bara prata om problemen. Det är viktigt att få prova i praktiken det vi pratar om, anser Ulla Cederholm.

För allergiska barn handlar det om att välja bort. Samtidigt får de inte välja bort för mycket. De måste också våga prova olika råvaror igen, anser Ulla Cederholm.

– De flesta matallergier hos barn växer ju bort. Därför måste man då och då testa maträtter som innehåller sådant barnen är allergiska mot för att se om allergin är borta. Men det måste förstås ske under kontrollerade former.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida