Rätt smärtlindrad mamma ammar lättare efter snitt

Morfin i spinalvätskan ger bättre smärtlindring åt kejsarsnittade kvinnor. Därmed får de nyblivna mammorna lättare att amma och ta hand om sina barn.

25 februari 2010

Det är slutsatsen i en studie av Annika Karlström och Regina Engström Olofsson, barnmorskor vid kvinnokliniken i Sundsvall.?

De har vid två tillfällen bett totalt 121 kvinnor att skatta sin smärta under första och andra dagen efter kejsarsnitt. Kvinnorna fick även beskriva hur smärtan påverkade deras förmåga att amma och ta hand om sina barn. Både akuta och planerade kejsarsnitt ingick i studien.??

Det visade sig att kvinnor som kejsarsnittades våren 2005 hade mer ont än vad som anses acceptabelt efter en operation. Mammornas medianvärde när de bedömde sin smärta var sex på den tiogradiga smärtskalan Vas, där värden under tre anses acceptabla. Kvinnorna hade lika ont första som andra dagen efter förlossningen.?

– Anestesiavdelningen ändrade då rutinerna på kliniken och började ge även morfin, förutom lokalbedövning, i den ryggbedövning som ges under kejsarsnittet. Det är en åtgärd som har smärtlindrande effekt upp till 24 timmar, säger Annika Karlström. ?

När en uppföljande studie gjordes våren 2007 visade det sig att kvinnorna hade mindre ont – nu skattade de sina smärtor till en trea i median på Vas-skalan, både första och andra dagen efter förlossningen.?

– Men det är också för högt, det innebär att hälften ligger över tre. Så här har vi mer att jobba med. ??

De bättre smärtlindrade mammorna beskriver mindre besvär med att amma och ta hand om sina bebisar. 2005 ansåg nära var tredje kvinna, 30 procent, att amningen hade påverkats negativt i stor eller mycket stor utsträckning av smärtorna. 2007 var motsvarande siffra 18 procent.?

Och 2005 ansåg 62 procent av kvinnorna att smärtorna hindrade dem i stor eller mycket stor utsträckning från att sköta sitt barn. Två år senare rapporterade 49 procent av de svarande om dessa svårigheter.?

– En väl smärtlindrad mamma har lättare att hitta bra amningsställningar, men också att komma upp ur sängen och gå till skötbordet, säger Annika Karlström.?

Hon berättar att det finns ett stort vetenskapligt stöd för att ett kejsarsnitt i sig innebär att mamman får svårare att komma i gång med amningen. Det gäller alla kejsarsnitt, men i synnerhet de akuta, och kan bero på flera saker, som att det kan dröja längre innan bebisen får möjlighet att suga på bröstet första gången efter förlossningen. ?

– Det här är en utmaning för oss barnmorskor. Vi behöver hålla oss framme så tidigt som möjligt och hjälpa kvinnorna, som fortfarande är bedövade i nedre delen av kroppen, att hitta bekväma amningsställningar, säger Annika Karlström. ??

En hypotes inför hennes studie var att kvinnor som genomgått akut kejsarsnitt skulle ha mer ont än andra. Det visade sig inte stämma. Men de akutsnittade kvinnorna utmärkte sig på ett annat sätt – stark smärta inverkade mer negativt på deras amning jämfört med kvinnor som hade lika stark smärta efter planerade kejsarsnitt. ?

– En lärdom av studien är att vi barnmorskor behöver vara extra observanta på de akutsnittade mammorna, så att de får ett gott stöd och en bra smärtlindring efter förlossningen, säger Annika Karlström. ?

Studien ska publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Nursing och ingå i Annika Karlströms kommande avhandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida