Rättegång om dödlig felmedicinering inledd

I dag inleddes rättegången i hovrätten mot den sjuksköterska i Kalmar som för tre år sedan orsakade att en tremånaders baby dog på grund av felmedicinering. Åklagaren ville skärpa straffet. Försvarsadvokaten yrkade på ett frikännande.

26 april 2005

Det är ett principiellt intressant mål som Göta hovrätt i Jönköping nu ska avgöra. Frågan är: var går gränsen för hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar för olyckshändelser i arbetet? Har sjuksköterskan varit så oaktsam när hon blandade till en tio gånger för hög dos av medicinen Xylocard så att hon bör straffas?

Villkorlig dom

I tingsrätten i Kalmar dömdes sjuksköterskan till villkorlig dom, något som åklagaren, Carina Maxson, inte är nöjd med. När hon inledde rättegången i hovrätten i dag yrkade hon att sjuksköterskan utöver villkorlig dom även ska dömas till böter.

Mot detta står försvarsadvokaten Sture Larssons yrkande i dag, att hon ska frikännas.

– Jag anser att hennes oaktsamhet var så ringa att den inte är grund för hon ska straffas, säger han.

Rutiner ifrågasattes

Sture Larsson pekade i sin inledning bland annat på reglerna för ordination och inte minst signering, faran med att en medicin finns i två olika koncentrationer och därmed risken för sammanblandning samt vikten av att ha klara och gemensamma rutiner.

När det gäller rutiner verkar det – utifrån dagens vittnesförhör med läkare och sjuksköterskor – ha funnits många brister i Kalmar:

  • läkare som ger ordinationer muntligt och sedan inte för in dem i journalerna
  • journalanteckningar som inte signeras
  • olika rutiner på klinikerna när det gäller läkemedelshanteringen
  • läkare som höjer en dosering utan att konferera med andra berörda läkare
  • ett datasystem som hjälp för uträkning av hur medicinen ska blandas som inte alla anställda känner till att det finns
  • att man för in en ordination i två olika klinikers journaler samtidigt men på olika sätt
  • att man som förklaring till att en journalnotering inte är mer utförlig och tydlig säger att ?raderna i journalen inte räcker till?

Avslutas på torsdag

Rättegången i Göta hovrätt fortsätter i morgon med nya vittnesförhör, både med direkt berörda och med sakkunniga. Den avslutas sedan på torsdag med åklagarens och försvarsadvokatens slutpläderingar. Då bestäms också när hovrättens dom blir offentlig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida