”Rätten till lika vård är hotad”

29 juli 2009

Den lika rätten till vård för alla är hotad. Det menar den europeiska fackliga gemenskapen för offentliganställda, EPSU.?En i den långa raden av talare var Ingrid Frisk. Hon betonade att sjukvården måste vara lika för alla, oavsett medborgarskap. Hälsa är mer än frånvaron av sjukdom, hälsa är välbefinnande, framhöll hon.?

– Vi ska arbeta för en offentlig sektor som är offentligt finansierad och demokratiskt styrd och som ger vård med hög kvalitet. Det ger ett gott samhälle.

Hon menade också att satsningar på den gemensamma sektorn kan bidra till att lösa den ekonomiska kris som Europa och världen just nu genomlever.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida