Råtthannar är olämpliga som försöksdjur

9 mars 1998

Råttor är starkt allergiframkallande och hannarna är värst. I deras urin finns ett protein som gör att de utsöndrar flera hundra gånger mer allergen än honorna. Det visar Anne Renström, forskare vid Arbetslivscentrum, i avhandlingen Allergy to Laboratory Animals. Efter ett och ett halvt års kontakt med råttor hade var femte person i den grupp biomedicinska analytiker som forskaren studerade utvecklat allergi mot djuren. Ingen av dem hade före studiens början varit i kontakt med råttor eller möss.

Ärftlig benägenhet och exponering för hanråttor är de största riskfaktorerna för allergi. Anne Renström föreslår därför, förutom skyddsmasker och bättre ventilationsrutiner, att de som arbetar med råttor övergår till honor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida