Redan nu satsas pengar på multisjuka äldre

En påtagligt nöjd Ylva Johansson har varit på finansdepartementet och fått igenom en miljardsatsning på vården av de gamla och mest sjuka.

12 april 2006

Nästa vecka blir vårpropositionen offentlig och vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson är nöjd med den andel av statsfinanserna som nu satsas på vården av de gamla och mest sjuka. 1,75 miljarder de närmaste två åren föreslås gå till kommuner och landsting i riktade statsbidrag. Huvuddelen av det till kommunerna.

? Deras motprestation blir att de ska tala om vad de vill satsa på, så någon form av ansökningsförfarande kommer det att bli, säger Ylva Johansson.

Redan nu ska 600 miljoner satsas på vården av de mest sjuka. Ylva Johanssons bedömning är att det är där de största bristerna finns och att en kvalitetshöjning av vården inte kan vänta.

Hemsjukvården till kommunerna

I höst kommer också ett lagförslag om att kommunerna helt ska ta över huvudmannaskapet för hemsjukvården.

? Min signal till kommunerna är att de ska börja anställa nu! Och det är inte bara omsorgspersonal som behövs för att kvaliteten ska bli högre. Även sjuksköterskor, dietister och sjukgymnaster bör anställas.

Pengarna till landstingen ska bland annat gå till mer läkartid i äldrevården, läkemedelsgenomgångar och en satsning på någon form av vårdlots.

? Det här är en nationell satsning på äldrevården som innebär att staten på ett annat sätt en tidigare går in på områden där kommunerna har tagit besluten, säger Ylva Johansson.

Vill fördela pengarna själva

Lena Ludvigsson Olafsen, förste vice ordförande i Svenska kommunförbundet, tycker att regeringen bör förlita sig på kommunpolitikernas goda omdöme.

– Vi är generellt emot pengar som är uppknutna från början. Kunskapen om vad man behöver satsa pengar på finns i kommunerna. Många kommuner är dessutom redan bra på äldreomsorg. Måste man då satsa på det? Det är tveeggat, säger hon.

Tar inte pengar från annat

Enligt ministern är den totala kostnaden för äldrevården 100 miljarder kronor och den nya satsningen innebär i så fall en höjning av nivån med tio procent.

Att satsningen på äldrevården innebär att något annat inom hälso- och sjukvården måste stryka på foten anser inte Ylva Johansson. Det går bra för Sverige, säger hon, och några neddragningar behövs inte. Men några skattelättnader är heller inte i sikte.

När det gäller tillgängligheten inom sjukvården anser ministern att den är bra. Möjligen inte inom primärvården, tillstår hon, men tror att det är mer en organisationsfråga än en resursfråga. Den sektor som, förutom äldrevården, får mer resurser i budgeten är barn- och ungdomspsykiatrin.

Fler platser i särskilt boende

En fjärdedels miljard kommer också att betalas ut som ett stimulansbidrag till de kommuner som satsar på särskilda boenden till äldre.

? Pendeln har gått för långt och alltför många äldre får inte plats på särskilda boenden.

I vår ska Ylva Johansson tillsätta en seniorboendedelegation med uppgift att undersöka vad som behövs för att öka tryggheten för äldre som inte behöver en biståndsbedömning. Representanter för Socialstyrelsen, Boverket och pensionärsorganisationerna kan komma att ingå.

Satsningar görs också bland annat på äldreforskningen, förebyggande arbete i form av ett ökat antal hembesök och teknikutveckling.

? Jag tror att det finns fler lika geniala idéer som den som resulterade i rollatorn.

Kommunerna ska arbeta förebyggande

När det gäller det förebyggande hälso- och sjukvårdsarbetet säger Ylva Johansson att hon egentligen ville lägga ett större ansvar på vårdcentralerna och distriktssköterskorna.

? Efter diskussioner med representanter från både kommuner och landsting har jag ändrat mig och väljer i stället att lägga ansvaret för det förebyggande arbetet på kommunerna, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida