Reflekterat

Evidens i all ära — och absolut en viktig del i vården — men ibland funderar jag på frågan som en väninna ställde: Har ni några evidensfanatiker inom er verksamhet?

3 april 2009

En av mina kolleger bjöd in en läkare för att vi (chefer) skulle få information om evidensbaserat arbete och ta ställning till om denna läkare skulle hålla i föreläsningar för våra personalgrupper.

Efter en stund berättade jag att vi har mindfulness två gånger i veckan på avdelningen, en akutpsykiatrisk vårdavdelning. Det upplevs som mycket värdefullt och som en behaglig stund av patienterna. Även personalen på avdelningen har uppfattningen att det är en uppskattad aktivitet. Men den föreläsande läkaren blev i allra högst grad bekymrad. Mindfulness är inte någon evidensbaserad behandling. Han jämförde kirurgins evidensbaserade kunskaper och sa att psykiatrin jämfört med dem ligger långt efter.

Jag undrar: går det ens att jämföra kirurgi med psykiatri?

Visst behövs evidensbaserad kunskap även inom psykiatrin, men är det rimligt att ha en ambition att alla insatser eller aktiviteter ska vila på evidens?

Jag fortsatte att framföra patienternas positiva inställning till mindfulness och personalens uppfattning att det har en god effekt på patienterna. Men det som behövs är alltså en studie som styrker detta. Visst vore det väl önskvärt. Men vad gör vi under tiden?

Vid ett annat tillfälle hade vi ett möte där fortbildning på kliniken diskuterades. En av kollegerna, dock inte i samma profession, efterlyste förslag till innehåll. »Etik vore ett bra ämne att ha med i fortbildningen«, föreslog jag. Svaret blev: »Om den är evidensbaserad.«

Finns det evidensbaserad etik, undrar jag i mitt stilla sinne.

Ibland tycker jag att strävan efter evidensbaserade insatser drivs in absurdum. Vad behövs när man mår dåligt i själen? Kanske en stor portion medmänsklighet? Går det också att evidensbasera?

Som svar på frågan om evidensbaserade fanatiker…ja, de finns på min arbetsplats också.

Katarina Persson Pagels
sjuksköterska/enhetschef

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida