Regelbunden kontakt gynnar kvaliteten

10 mars 1997

En jämförelse mellan äldrevården i delar av Umeå och i Åmåls kommun visar att det är gynnsamt för vårdkvaliteten om sjuksköterskan i den kommunala hälso- och sjukvården har regelbunden kontakt med omsorgstagarna. Samtidigt verkar det som om vårdtyngd, lokalstandard, bemanning och enskilda sjuksköterskors arbetsmetoder har större betydelse för kvaliteten än hur man formellt organiserar verksamheten.

Studien, ”Sjuksköterskors roll i kommunal hälso- och sjukvård” kan beställas från Socialstyrelsen. Den har artikelnummer 1997-25-11 och kostar 60 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida