Granskning

Regeringen: Alla vårdaktörer måste ta emot studenter

Regeringen: Alla vårdaktörer måste ta emot studenter
Anna Ekström, utbildningsminister. Foto: Kristian Pohl

Utbildningsminister Anna Ekström kallar det ett moment 22, när vårdgivarna är så pressade att de inte klarar att ta emot sjuksköterskestudenter. Samtidigt som de har behov att fler utbildas och börjar jobba.

Varför kan lärosätena inte få fram nog med vfu-platser?
— Det är vårdgivarnas ansvar att erbjuda vfu-platser, ingen annan kan göra det. Det är i deras eget intresse eftersom de behöver få välutbildad personal, säger Anna Ekström (S), utbildningsminister.

— Vårdgivarna är hårt pressade, särskilt under pandemin. Det är förståeligt att bristen på vårdpersonal kan påverka arbetsgivares vilja att ta ansvar för vfu-studenter, då deras sjuksköterskor behövs till andra uppgifter. Samtidigt kommer det på sikt ytterligare öka bristen på personal med rätt kompetens. Det blir ett moment 22.

Vad gör regeringen?
— Regeringen är angelägen att hjälpa till att lösa problemet, och vi ser att vfu hela tiden är flaskhalsen. Vi har gjort extrasatsningar i budgeten och genom överenskommelsen om god och nära vård med SKR. Dessutom får Universitetskanslersämbetet ett samordningsuppdrag för vfu.

Varför kommer vfu-satsningarna först nu, när problemet varit känt länge?
— Regeringen har sedan 2015 gjort stora satsningar inom Kunskapslyftet och i överenskommelser. Men lärosätena har trots detta inte kunnat bygga ut utbildningarna. Bristen på vfu-platser är en viktig förklaring till det, vilket drabbar våra möjligheter att utöka sjuksköterskeutbildningen. Sedan har också Nationella vårdkompetensrådet startats för att förenkla samarbetet mellan lärosäten och vårdgivare.

Bör även privata vårdgivare bli skyldiga att ta emot studenter?
— Det kan jag inte svara på. Det är viktigt att även de privata vårdgivarna ställer upp med vfu-platser. De har ju också behov av att få välutbildade sjuksköterskor. Alla vårdaktörer måste bidra: regionala, kommunala och privata.

Noll procent fler antagna

Trots högt söktryck har det inte antagits fler nybörjare på sjuksköterskeprogrammen under pandemin. Enligt UKÄ blir förändringen under pandemi-åren noll procent.
Höstterminen 2019: 2 895
Höstterminen 2020: 3 002
Höstterminen 2021: 2 889
Källa: UKÄ

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida