Regeringen behöver se helheten!

Som lycklig innehavare till ett växthus kan jag läsa tidningen omgiven av mårbackapelargoner och kryddväxter. I den miljön läste jag om regeringens nya miljardsatsning på vården.

6 september 2004

En stor investering i utbildning ska genomföras. Den är välkommen, men får inte stanna vid att bli en politisk symbolfråga, där man endast räknar antalet nytillkomna platser på komvux. För att satsningen ska bli framgångsrik måste den ge utdelning i form av förbättrad vård för den enskilde.

Det var i somras som Socialstyrelsen och nio andra myndigheter presenterade en plan för att höja kompetensen och utbildningsnivån inom den kommunala vården. Frågan förvandlades drygt en månad senare till en politisk profilfråga, när en ny vård- och äldreomsorgsminister utsågs, med uppgift att genomföra den stora utbildningssatsningen.

Det finns många olika stenar att snubbla på under färdens gång. Den första och allra största är utgångspunkten. Är det en personalsatsning eller en satsning på förbättrad vård och omsorg för den enskilde?

Det kan tyckas gå hand i hand, men beroende på vilket perspektiv man väljer är det helt olika resultat som ska mätas.

I det första fallet har man kommit
i mål om ett visst antal utbildningsplatser är fyllda med personal som vill utbilda sig, trivs med utbildningen och anser att den är värdefull. I det andra fallet handlar det om att mäta resultat i verksamheten. Har den äldre fått en säkrare läkemedelsbehandling? Innebär det ökade teamarbetet – som kan bli en konsekvens när personalen har en gemensam plattform av kunskap och kompetens att stå på – att den enskilda slipper falla mellan stolarna och själv sammanfoga sin vårdkedja?

Jag vet att många av förbundets yrkesgrupper kommer att ha nytta av utbildningspaketet. Inte bara därför att det kan komma att innebära ökade möjligheter att läsa en specialistutbildning, utan också därför att en allmän höjning av kompetensen inom bland annat omvårdnad kommer att gynna samarbetet mellan olika yrkesgrupper. Det kommer att förenkla den uppgift som sjuksköterskan ofta har att delegera samt att samordna arbetet och se helheten för den enskilda individen med vårdbehov.

Störst nytta kan satsningen få om regeringen förmår att se vården som en helhet, där alla yrkesgrupper och kompetenser ingår i ett samspel. Det går inte att isolera satsningen till en yrkesgrupp.

Jag vill önska Ylva Johansson lycka till i hennes viktiga arbete. Med rätt utgångspunkter kan hon lyckas skapa det drivhusklimat som får vården att växa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida