Hot och våld

Regeringen föreslår hårda straff vid blåljussabotage

Regeringen föreslår hårda straff vid blåljussabotage
Regeringen behåller utredningens förslag på höga straff vid blåljussabotage. Bild: Mostphotos

Nu har regeringen lagt en proposition om en ny lag med brottsrubricering, ”sabotage mot blåljusverksamhet”. Fängelsestraffet föreslås bli upp till fyra år. 

Straffet kan ges den som angriper eller stör ambulans, räddningstjänst eller polis för att hindra eller försvåra deras verksamhet.

Den som, utöver det, dessutom framkallar fara för människoliv, för egendom med särskild betydelse eller gör något av särskilt farlig art, kan dömas för ”grovt sabotage mot blåljusverksamhet”. Då med en straffskala på mellan lägst två år och högst 18 år i fängelse, enligt propositionen.

Läs också: Blåljus får stärkt skydd – men inte annan vårdpersonal

Vårdfokus har tidigare skrivit om den så kallade blåljusutredningen som när den presenterades för lagrådet, inte längre innehöll förslag om straff vid hot och våld mot annan sjukvårdspersonal än den i ambulansen. Länge antogs att sjukvårdspersonal över huvud taget skulle inkluderas.

Lagrådet var positivt till utredningens förslag men ansåg att straffskalan på högst fyra år var för sträng, särskilt med tanke på att brottet ofta begås av tonåringar och unga män. Men regeringen har inte lyssnat på invändningen utan håller fast vid den högre straffskalan.

– Lagstiftningen måste vara tydlig med att samhället ser allvarligt på angrepp mot de som ska hjälpa andra, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande från regeringen.

Läs också: Regeringen vill prata om hot och våld i akutsjukvården

Straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman föreslås också skärpas till fängelse i lägst ett och högst sex år.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida