Regeringen uppvaktas om utbildning i företagshälsovård

Föreningen Svensk företagshälsovård ska uppvakta regeringen med ett förslag till utbildning av personal inom företagshälsovården. Elinor Gustavson, ordförande i riksföreningen för företagssköterskor, har invändningar.

7 november 2006

Riksföreningen för företagssköterskor är den största yrkesgruppen inom företagshälsovården, men har inte varit med och utformat Svensk företagshälsovårds, FSF, förslag till ny utbildning.

Elinor Gustavson, ordförande i riksföreningen, fick förslaget i dag och har bara den här veckan på sig att komma med synpunkter.

– Alldeles för kort tid, anser hon.

Efter en första genomläsning ger hon det både ris och ros.

Kritisk till fler yrkesgrupper

Hon är kritisk till förslaget att öppna en del av utbildningen för andra yrkesgrupper. Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, beteendevetare, ergonomer och tekniker arbetar i dag inom företagshälsovården. Det är alldeles tillräckligt med tvärvetenskaplig kompetens för att hålla en hög kvalitet, anser hon.

? Att bjuda in ytterligare yrkesgrupper kan innebära att det blir svårare att arbeta tvärvetenskapligt och det kan försämra samarbetet internt. Vi tror inte att förslaget gynnar varken företagshälsovården eller kunden, säger Elinor Gustavson.

Bra med akademiska poäng

Förslaget att knyta utbildningen till universitet och högskola och att den ger akademiska poäng är bra, tycker hon. Innan det blev klart att Arbetslivsinstitutet skulle läggas ned presenterade man därifrån ett förslag till utbildning som inte skulle ge några akademiska poäng.

? Vi vill ha akademiska poäng som tidigare, och också den skyddade yrkestitel som vi länge har strävat efter, säger Elinor Gustavson.

Tendens till stuprörstänkande

Lars Hjalmarsson, vd för FSF, förklarar förslaget om att öppna utbildningen för fler yrkesgrupper med att det inom branschen finns en tendens till stuprörstänkande.

? Branschen har under lång tid haft för lite kontakt med andra typer av kunskap. Det är till exempel bra att få in mer kunskap om samband mellan organisation, hälsa och produktivitet, säger han och tycker att till exempel hälsovetare, ekonomer och organisationskonsulter har något att tillföra.

KI vill genomföra delar av utbildningen

Men den delen av förslaget anser Lars Hjalmarsson mindre viktig än kopplingen till universitet och forskning. Företrädare för Karolinska institutet i Stockholm har sagt ja till att genomföra delar av utbildningen.

För att säkra kvaliteten förslår FSF också att ett programråd – bestående av branschen, arbetsmarknadens parter och forskare – ska styra över utbildningarna.

I slutet av den här veckan eller i början av nästa planerar FSF att uppvakta regeringen med sitt förslag.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida