Regeringen vill att åldringar ska få sig en hutt till maten

Regeringen vill att åldringar ska få sig en hutt till maten
Om lagförslaget blir verklighet är det tänkt att börja gälla från och med den 1 maj 2012. Arkivbild: Colourbox

Nu föreslår regeringen att det blir tillåtet att servera spritdrycker, vin, starköl och annat alkoholhaltigt till boende samt deras närstående på särskilda boenden där det också serveras mat.

16 december 2011

De bor där och då ska de också få bestämma vad de ska dricka till maten. Så kan man sammanfatta grunden till regeringens förslag att tillåta servering av alkoholhaltiga drycker på landets särskilda boenden.

Vem som ska bedriva alkoholserveringen lägger sig regeringen däremot inte i. Det kan vara kommunen, en enskild utförare eller så kan det läggas ut på entreprenad.

Fyra remissinstanser har sagt nej till förslaget med hänsyn till de alkoholpolitiska konsekvenserna.

Förslaget är nu skickat som lagrådsremiss till Lagrådet som ska kontrollera så att det inte krockar med grundlagen eller någon annan lag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida