Regeringen vill skärpa lagen om jämställdhet

4 september 2000

För att öka kvinnors möjlighet till samma löne- och arbetsvillkor som män har regeringen lagt fram en proposition om skärpt jämställdhetslag. Ändringarna gäller bland annat omvänd bevisbörda; arbetsgivaren måste bevisa att könsdiskriminering inte förekommit om en arbetstagare lämnar in fakta som pekar på det. Vad som är lika och likvärdigt arbete definieras också i lagförslaget och lönekartläggning  föreslås bli obligatorisk för arbetsgivare; de ska granska och analysera lönerna ur ett jämställdhetsperspektiv i syfte att upptäcka, åtgärda samt förhindra osakliga löneskillnader. Under hösten ska riksdagen ta ställning till propositionen om skärpt jämställdhetslag som regeringen vill ska börja gälla från den 1 januari år 2001.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida