Regeringsrätten prövar inte Sahlgrenskas vite

4 mars 2002

Sahlgrenska universitetssjukhuset slipper vite för överbeläggningar. Regeringsrätten har nämligen nekat Arbetsmiljöverket prövningstillstånd. Grunden för striden är yrkesinspektionens (nu arbetsmiljöinspektionen) krav på åtgärder för att stoppa överbeläggningarna. Länsrätten dömde Sahlgrenska universitetssjukhuset till 1,2 miljoner kronor i böter eftersom den ansåg att sjukhuset inte gjort tillräckligt för att komma åt bland annat överbeläggningarna.

Västra Götalandsregionen överklagade och kammarrätten upphävde länsrättens dom. Motiveringen var att yrkesinspektionens föreläggande var alltför omfattande och opreciserat.

Arbetsmiljöverket överklagade i sin tur kammarrättens dom och det är det överklagandet som Regeringsrättens beslut gäller. Därmed står kammarrättens dom fast och Sahlgrenska slipper betala de 1,2 miljoner kronorna i böter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida